Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สาระน่าูรู้
ความสุขสดใส วัยสูงอายุ ไม่ว่าตอนนี้ คุณจะมีอายุเท่าไหร่แล้ว ผมขออนุญาตถามคำถามสั้นๆนี้กับคุณว่า ถ้าตอนนี้คุณกำลังได้ยินคำว่า วัยสูงอายุ คุณกำลังคิดถึงอะไรอยู่ครับ
 
ความสุขสดใส วัยสูงอายุ

 
     ไม่ว่าตอนนี้ คุณจะมีอายุเท่าไหร่แล้ว ผมขออนุญาตถามคำถามสั้นๆนี้กับคุณว่า ถ้าตอนนี้คุณกำลังได้ยินคำว่า วัยสูงอายุ คุณกำลังคิดถึงอะไรอยู่ครับ 
 
    เพราะคำๆนี้อาจจะทำให้จินตนาการของคุณแผ่ขยายกว้างและไกลออกไปแบบไร้ขอบเขตทีเดียว แน่นอนว่าหลายๆเรื่องที่มีส่วนคล้ายคลึงกับเพื่อนๆร่วมวัยที่ใกล้เคียงกัน แต่ก็คงมีหลายเรื่องที่แตกต่างกันไปในแบบฉบับของแต่ละคนไป ใช่แล้วครับ! อาจจะหมายถึงโอกาสในการพักใจให้อยู่กับกิจกรรมดีๆ การท่องเที่ยวทั่วไทยหรือเดินทางไกลไปรอบโลก การได้เข้าร่วมฝึกสมาธิในดินแดนที่สงบห่างไกลไร้ซึ่งความวุ่นวายของสังคม ที่คุณใฝ่ฝันมาตลอดระยะเวลาที่ยาวนานนับสิบๆปีที่จะได้ทำ อย่างชนิดลืมวันลืมคืนกันเลยทีเดียว หรืออาจจะเป็นเป้าหมายเฉพาะของคุณที่จะทำให้เสร็จสมบุรณ์ตามความตั้งใจก่อนหน้านี้ เขียนหนังสือสักเล่มหนึ่งฝากไว้ให้คนรุ่นหลังๆได้รับรู้เส้นทางความท้าทายของคุณเอง เป็นความภาคภูมิใจของวิถีชีวิตของคนๆหนึ่งเช่นคุณ หรืออาจจะเป็นอะไรอีกได้บ้างที่จะสร้าง ความสุขสดใส เมื่อเข้าถึง วัยสูงอายุ เช่นคุณ
 
 อะไรก็ตามที่คุณต้องการทำในเวลานั้น วันที่ก้าวสู่วัยสูงอายุของคุณ ล้วนมีความเป็นไปได้รอคุณอยู่แล้ว เพียงแต่คุณเองมีการเตรียมการณ์ในบางเรื่องที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญ ในการสนับสนุนสิ่งที่คุณกำลังจะทำต่อไปในช่วงเวลานั้นมากน้อยแค่ไหน เพียงพอหรือไม่ในการทำให้ได้ใช้ชีวิตแบบที่คุณปรารถนาให้เกิดขึ้น 
 
     มีปัจจัยต่างๆมากมายที่ส่งผลกระทบกับความเป็นไปได้ในอนาคตของแต่ละคน ตามระดับความหนักเบาที่ไม่เท่ากัน เพราะนอกจากขึ้นอยู่กับปัจจัยเกี่ยวกับตัวเองโดยตรงแล้ว ปัจจัยแวดล้อมก็มีส่วนเป็นอย่างมากด้วยเช่นกัน ผมขอยกตัวอย่างเรื่องที่ค่อนข้างชัดเจนเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ซึ่งนอกเหนือจากเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสังคมแล้ว ก็น่าจะได้แก่เรื่องของการเงินเพื่อใช้จ่ายในวัยสุงอายุหรือในช่วงเวลาหลังเกษียณนั่นเอง 
 
     ประเด็นแรกสุดของเรื่องนี้ก็คือ ที่มาของการเงินเพื่อใช้จ่ายในวัยสูงอายุ และเป็นวัยที่มักจะเกษียณจากการทำงานที่เคยทำเป็นประจำ ไม่ว่าจะในฐานะของลูกจ้างหรือการทำธุรกิจในขนาดต่างๆก็ตาม มาจากไหน และจะเพียงพอหรือไม่ เรามาดูข้อเท็จจริงบางอย่างที่เกิดขึ้นในโลกความเป็นจริงกันจากงานวิจัยในเชิงวิชาการ 
 
     งานวิจัยชิ้นแรกเป็นเรื่อง เกี่ยวกับชีวิตหลังทำงานของคนอเมริกัน โดยฝ่ายงานบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุด จังหวัดเชียงใหม่ มีประเด็นที่น่าสนใจระบุไว้ดังนี้  
 
     ... จากการศึกษาเอกสารงานวิจัย พบว?า ในรอบสิบปี?ที่ผ?านมา คนทำงานชาวอเมริกัน ... กว่าร้?อยละ 40 ของพวกเขายังคง มีความกังวลเรื่องการออม ... 
 
     แม้แต่งานวิจัยชิ้นที่สองเรื่อง การสร้างความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณให้คนไทย โดยฝ่ายวิจัย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพยั และตลาดหลักทรัพย์ ก็มีประเด็นที่น่าสนใจเช่นกันดังนี้ 
 
     ... ระหว่างปี 2553 – 2583 สัดส่วน ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 13 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 32 ในปี 2583 ซึ่งสูงสุดในอาเซียน … จากผลสํารวจพบว่า ผู้สูงอายุร้อยละ 31.3 ไม่มี เงินออมเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตหลังเกษียณ และผู้สูงอายุส่วนใหญ่ (ร้อยละ 53) มีมูลค่าการออม ไม่เกิน 2 แสนบาท … 
 
     จากผลของตัวอย่างงานวิจัยทั้งสองชิ้นข้างต้น ให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างน่าตกใจมากใช่ไหมครับ เราจะเห็นภาพของปัญหาทางการเงินซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นในช่วงสูงวัยหรือหลังเกษียณที่คล้ายคลึงกันของทั้งชาวอเมริกันและคนไทยด้วยกันเอง และนั่นอาจจะหมายถึงการต้องตระหนักให้มากยิ่งขึ้นสำหรับเรื่องของการวางแผนทางการเงินระยะยาว ที่สามารถทำได้ดีกว่าในช่วงที่ยังสามารถทำงานได้ และต้องมีระยะเวลาที่นานพอนับสิบปีขึ้นไปในการเตรียมความพร้อมนี้ เพื่อทำให้ความฝันที่จะมี ความสุขสดใส ในวัยสูงอายุ ของคุณๆทุกคน ได้เป็นความจริง ก่อนที่เวลาในวัยสูงอายุของคุณนั้นจะมาเคาะประตูปลุกคุณให้ตื่นขึ้น และนั่นอาจจะเป็นเวลาที่สายเกินไป ใช้หรือไม่
 
เรื่อง: อุดม จิรนันทศักดิ์
 
 
 
สำหรับคุณ

เปิดกรุเพลงเก่า

ท่องเที่ยว


สุขสันวันเกิดคุณย่าวรรณา ผลอนันต์

ขอให้คุณย่าสุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของลูกหลานตลอดไป ครบรอบ 92 ปี ยังแข็งแรงเป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี
 
 

ท่องเที่ยว


ตลาดน้ำอัมพวา

ล่องเรือชมหิ่งห้อย ดูวิถีแบบไทยๆ เป็นตลาดที่ยงคงความเป็นไทยได้เป็นอยางดี เหมาะที่จะพาญาติผู้ใหญ่ไปพักผ่อน
หนังสือ ผู้สูงอายุ คนแก่ คนชรา อุปกรณ์ รถเข็น
แนะนำติชม