Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวล่าสุด
ปัญหาของผู้สูงอายุ ารเข้าสู่วัยสูงอายุเป็นเรื่องธรรมชาติที่ทุกคนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยทั่วไปเราถือว่าผู้สูงอายุคือ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป แต่ในทางปฏิบัติจะนับตั้งแต่ 65 ปี วัยนี้ถือเป็นระยะสุดท้ายของพัฒนาการแห่งชีวิต
 
ปัญหาของผู้สูงอายุ

 

การเข้าสู่วัยสูงอายุเป็นเรื่องธรรมชาติที่ทุกคนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
โดยทั่วไปเราถือว่าผู้สูงอายุคือ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 
แต่ในทางปฏิบัติจะนับตั้งแต่ 65 ปี 
วัยนี้ถือเป็นระยะสุดท้ายของพัฒนาการแห่งชีวิต 
และการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ที่เกิดในช่วงนี้มักเป็นไปในทางเสื่อมลง 
โดยแบ่งการเปลี่ยนแปลงเป็น 3 ด้านหลักคือ
1. ด้านร่างกาย ได้แก่ 
- ผิวหนังเหี่ยวย่น สีผิวเปลี่ยนมักเกิดจุดด่าง-ขาว หรือตกกระ 
คันตามผิวหนังเนื่องจากผิวแห้ง เส้นเลือดฝอยแตกง่าย 
ทำให้มีรอยฟกช้ำตามตัวได้ง่าย 
- ผมและขนจะเปลี่ยนเป็นสีขาว มักหลุดร่วงง่าย 
- กล้ามเนื้อและกระดูกไม่แข็งแรง ทำให้เคลื่อนไหวได้ช้า 
เมื่อเกิดอุบัติเหตุเล็ก ๆ น้อย ๆ กระดูกมักหักได้ง่าย 
บางรายที่กระดูกหลังเสื่อมมากจะเห็นมีลักษณะหลังโก่ง 
- การทำงานของอวัยวะต่าง ๆในร่างกายลดลง 
ส่วนหนึ่งเกิดจากเลือดไหลเวียนไปยังอวัยวะดังกล่าวได้น้อยลง อวัยวะที่ว่านี้ 
ได้แก่ 
สมอง สั่งการช้า จำเรื่องใหม่ได้น้อยลง คิดช้าลง 
: ประสาทสัมผัสทั้งห้า การรับรู้ทาง ตา หู จมูก ลิ้น และสัมผัสต่าง 
ๆทางผิวหนังน้อยลง 
: ระบบย่อยอาหาร การขับถ่ายลดลง การรับรู้รสของลิ้นน้อยลง 
มีผลให้เบื่ออาหาร ท้องอืดและท้องผูก 
: ระบบไหลเวียนเลือด เลือดข้นมากขึ้น ทำให้การไหลเวียนลดลง 
หลอดเลือดแข็งตัวมากขึ้น ทำให้หัวใจต้องสูบเฉียดเลือดแรงขึ้น 
ในขณะที่ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวใจลดลง มีผลให้เกิดอาการหัวใจล้มเหลว 
หรือโรคของเส้นเลือด เช่น ความดันโลหิตสูงได้ง่าย 
: ตับและไต ขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายได้ช้า 
: ฮอร์โมน ต่อมผลิตฮอร์โมนต่าง ๆ เสื่อมไป 
มีผลให้ปริมาณฮอร์โมนที่สำคัญต่อร่างกายลดลง ก่อให้เกิดโรคหลายอย่างตามมา 

เช่น โรคเบาหวาน โรคขาดธัยรอยด์ฮอร์โมน โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เป็นต้น 


2. ด้านจิตใจและอารมณ์ 
การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และจิตใจ 
ส่วนหนึ่งเป็นผลจากสภาพร่างกายที่เสื่อมลง 
บางรายก็อาจพบกับความสูญเสียบุคคลใกล้ชิดในช่วงนี้ 
อีกส่วนเป็นผลจากสถานภาพทางสังคม ที่เปลี่ยนไป เพราะความสูงอายุ 
ชนิดของอารมณ์ที่ผู้สูงอายุมักแสดงออกที่ผิดปกติและพบได้บ่อย คือ 
อารมณ์เศร้า เบื่อหน่าย ท้อแท้ เหงา ร้องไห้ง่าย น้อยใจบ่อย ๆ ซึม แยกตัว ฯลฯ 
อารมณ์วิตกกังวลก็พบได้บ้าง มักแสดงออกโดยห่วงใยลูกหลานมากขึ้น 
บางครั้งจะมีอาการเครียด หงุดหงิดง่าย บ่นมากขึ้น อาการทางจิตที่รุนแรง เช่น 
หูแว่ว ประสาทหลอน หรือหลงผิด หวาดระแวงต่าง ๆ 
พบได้บ้างบางครั้งจะมีอาการสับสนเรื่องวัน เวลา สถานที่และบุคคล 
กลางคืนไม่นอน เดินวุ่นวาย หรือมีอาการ ขับถ่ายเลอะเทอะ พฤติกรรมเป็นเด็กทารก 
หรือมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมก็ได้ ในกรณีที่สมอง เสื่อมมาก ๆ
 

3. ด้านสังคม 
บทบาทและความสำคัญของผู้สูงอายุในสังคมมักถูกจำกัดให้ลดลง 
ทั้งนี้เนื่องจากถูกมองว่าสุขภาพไม่แข็งแรง 
เกิดภาวะความเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย 
การสื่อสารกับคนทั่วไปทำได้ลำบาก มีผลให้ผู้สูงอายุต้องอยู่ในบ้าน 
และมีความรู้สึกว่าตนเองไม่มีประโยชน์ หมดคุณค่าเป็นภาระให้ลูกหลาน 
โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เคยพึ่งตนเอง หรือเป็นที่พึ่งให้สมาชิกในครอบครัว 
ต้องเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้รับการช่วยเหลือ และถ้าผู้ใกล้ชิดไม่ให้ความสนใจ 
จะส่งผลให้ผู้สูงอายุเกิดอาการซึมเศร้าอย่างรุนแรง ถึงขั้นทำร้ายตนเองได้
 

การแก้ไขและช่วยเหลือ 
1. ตัวผู้สูงอายุเองควรรักษาสุขภาพกายให้แข็งแรงโดยยึดหลัก 5 อ. คือ 
- อาหาร : รับประทานที่มีประโยชน์เหมาะกับวัย 
- อากาศ : อยู่ในที่อากาศบริสุทธิ์ 
- อารมณ์ : ฝึกควบคุมอารมณ์ให้แจ่มใส โดยมองโลกในแง่ดี 
ปล่อยวางความวิตกกังวล 
- ออกกำลังกาย : เคลื่อนไหวอยู่เสมอ 
- อุจจาระ : ฝึกการขับถ่ายโดยรับประทานอาหาร 
ดื่มน้ำและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอดีกว่าใช้ยาระบาย 
2. ผู้ที่ต้องดูแลผู้สูงอายุ ควรเข้าใจถึงสภาวะเสื่อมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
ปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะในการใช้ชีวิต ของผู้สูงอายุ 
ดูแลเอาใจใส่และให้ความสำคัญในตัวของผู้สูงอายุ 
รวมทั้งหาโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีการพบปะสังสรรค์ กับบุคคลในวัยต่าง ๆ 
โดยเฉพาะวัยเดียวกัน ทั้งหมดนี้จะช่วยให้สุขภาพทั้งกาย-ใจของผู้สูงอายุ 
ดีขึ้น 

 

 

By: แพทย์หญิงอำไพขนิษฐ์ สมานวงศ์ไทย

 
สำหรับคุณ

เปิดกรุเพลงเก่า

ท่องเที่ยว


กินก๋วยเตี๋ยวเที่ยวอยุธยา

นับเป็นเกีรยติอย่างยิ่งที่ทีมงาน ดีสโล(dslow) ได้มีโอกาสไปทัศนจรกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในงานแถลงข่าวเปิดตัว กินก๋วยเตี๋ยวเที่ยวอยุธยา ขอบอกเลยว่า แต่ละร้าน รสชาดที่แซบหลาย และอร่อยไม่แพ้กัน งานนี้จะมีไปถึงปลายเดือนกันยายนเลยขอบอก..
 
 

ท่องเที่ยว


ตลาดน้ำอัมพวา

ล่องเรือชมหิ่งห้อย ดูวิถีแบบไทยๆ เป็นตลาดที่ยงคงความเป็นไทยได้เป็นอยางดี เหมาะที่จะพาญาติผู้ใหญ่ไปพักผ่อน
หนังสือ ผู้สูงอายุ คนแก่ คนชรา อุปกรณ์ รถเข็น
แนะนำติชม