Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวล่าสุด
สิทธิลดหย่อย MRT รถไฟฟ้าใต้ดินหรือ MRT จึงได้จัดบัตรดีๆ เอาใจผู้สูงอายุและเด็ก โดยมีเงินไขดังนี้
 
สิทธิลดหย่อย MRT

ปัจจุบันจำนวนประชากรผู้สูงอายุนับวันทวีความรุ่นแรงขึ้นทุกวัน ผู้สูงอายุส่วนใหญ่การเดินเหินมักจะไม่ค่อยสะดวกสบาย ทั้งนี้ รถไฟฟ้าใต้ดินหรือ MRT จึงได้จัดบัตรดีๆ เอาใจผู้สูงอายุและเด็ก โดยมีเงินไขดังนี้
 
 
 
-หากเป็นเด็ก ส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 91- 120 ซม. และมีอายุไม่เกิน 14 ปี
-ส่วนผู้สูงอายุ ควรมีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้น โดยต้องมีบัตรแสดงตนของทางราชการออกให้
-บัตรขั้นต่ำ ครั้งแรก 230 บาท
-สามารถใช้เดินทาง MRT ได้ถึง 18 สถานี เติมเงินได้ครั้งละจำนวนเท่าของ 100 บาท มูลค่าในบัตรไม่เกิน 1000 บาท
 
 
 
สิทธินี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. 2555-2 ก.ค. 2557 สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับสิทธิ์ลดหย่อนค่าโดยสารผู้สูงอายุ
 
สำหรับคุณ

เปิดกรุเพลงเก่า

ท่องเที่ยว


สัมผัสสายน้ำไหลเย็น สนุกกับการล่องแก่งเรือยาง ร้อยใจรักษ์ พิทักษ์สายน้ำเพชร

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา เวลา 13.00-17.30 น. ณ ท่าเรือพรฑนา รีสอร์ท อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
 
 

ท่องเที่ยว


ธารน้ำร้อนบ่อคลึง สวนผึ้ง

สัมผัสธารน้ำแร่ที่เกิดจากฝืมือมนุษย์ เหตุเพราะขุดค้นพบตาน้ำเล็กๆ ซึ่งเป็นน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากดินโคลน แถมยังไหลไม่เป็นทิศเป็นทาง เจ้าของพื้นที่จึงสร้างคันกั้นน้ำเพื่อบังคับทิศทางการไหลของน้ำร้อน
หนังสือ ผู้สูงอายุ คนแก่ คนชรา อุปกรณ์ รถเข็น
แนะนำติชม