Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ท่องเที่ยว
ผู้สูงอายุ
ท่องศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ
พระนครคีรี เป็นชื่อพระราชวังที่ตั้งอยู่บนยอดเขากลางเมืองเพชร
 
ท่องศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ

     
 
   พระนครคีรี เป็นชื่อพระราชวังที่ตั้งอยู่บนยอดกลางเมืองเพชรบุรี รัชกาลที่ ๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ ๒๔๐๒ เพื่อเป็นที่แปรพระราชฐานนับได้ว่าเป็นพระราชวังแห่งแรกที่สร้างขึ้นบนภูเขาสูง ซึ่งประกอบด้วยยอดเขาใหญ่สามยอดติดต่อกัน มียอดที่สูงที่สุด ๙๕ เมตร มีพื้นที่ประมาณ ๖๐๐ ไร่ ต่อมาเมื่อมีการสร้างพระราชวัง วัด และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ขึ้น รัชกาลที่ ๔ โปรดพระราชทานนามใหม่ว่า “เขามหาสวรรค์” 
 
 
 
 
 
 
 
     พระราชวังและกลุ่มอาคารต่าง ๆ เป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบนีโอคลาสสิคผสสถาปัตยกรรมจีน เมื่อก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ เสร็จแล้ว จึงพระราชทานนามว่า “พระนครคีรี” แต่ชาวบ้านมักเรียกว่า “เขาวัง”
 
      เขาวัง  ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ บนพระนครคีรี จัดแสดงและเก็บรักษา โดยใช้พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ และพระที่นั่งปราโมทย์มไหสวรรย์ เป็นอาคารจัดแสดง โดยแบ่งเป็นสามประเภทใหญ่ ๆ
 
1. เครื่องราชูปโภคของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู๋หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น โต๊ะทรงพระอักษร โต๊ะและเก้าอี้รับแขก โต๊ะเสวย เตียงบรรทม และโต๊ะพระสำอาง รูปแบบพระเครื่องราชูปโภคนำแบบมาจากยุโรป แต่ให้ช่างจีนทำในเมืองไทย
2. รูปหล่อโลหะสำริดและทองเหลือง ใช้ประดับตกแต่งห้องต่าง ๆ ในพระที่นั่ง สันนิษฐานว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงซื่อมาจากต่างประเทศในคราวเสด็จประพาสยุโรป
3. เครื่องกระเบื้อง มีทั้งของจีน และญี่ปุ่น รวมถึงยุโรปด้วย
 
 
ยอดกลาง
เดิมมีพระเจดีย์อยู่องค์หนึ่ง เป็นเจดีย์ของวัดอินทรคีรีชำรุดทรุดโทรมมาก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้า ฯ ให้สร้างเจีดีย์ใหม่ทับองค์เดิม และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในพระเจดีย์ และพระราชทานนามใหมว่า “พระธาตุจอมเพชร”
 
 
ยอดเขาด้านทิศตะวันตก
ส่วนที่ใช้ในการก่อสร้างพระราชวังสำหรับเป็นที่ประทับ พระที่นั่งและอาคารต่าง ๆ รวมทั้งสิ่งก่อสร้างทั้งหลายบนพระนครคีรี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้คล้องจองกันทั้งหมด คือ
พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์
พระที่นั่งปราโมทย์มไหสวรรย์
พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท
พระที่นั่งราชธรรมสภา
พระที่นั่งสันถาคารสถาน
หอชัชวาลเวียงชัย
หอพิมานเพชรมเหศวร์
 
 
 
 
 
     
เวชยันต์วิเชียรปราสาท
 
 
 
 
          ประวัติศาสตร์พระนครคีรี เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น. ค่าเข้าชม ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างประเทศ 150 บาท เด็กเล็กเข้าชมฟรี นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)ได้โดย การเดินขึ้นหรือโดยสารรถรางไฟฟ้า (ตั๋วไป-กลับ) เสียค่าบริการผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 15 บาท สอบถามรายละเอียด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-3242-5600)
 
เหมาะแก่การพาญาติผู้ใหญ่ หรือ ผู้สูงอายุไปท่องเที่ยว
 
ทีมงาน DSLOW.COM
 
สำหรับคุณ

เปิดกรุเพลงเก่า

ท่องเที่ยว


วัดเกตุมวดีศรีวราราม

มีโอกาสเดินทางไปทำบุญที่วัดเกตุมวดีย์ เก็บบรรยกาศภายในพระอุโบสถ ที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช มาฝากครับ
 
 

ท่องเที่ยว


ชมเกษตรของพ่อ โครงการชั่งหัวมัน

ใครหนอได้พาพ่อมาถึง ณ ที่แห่งนี้ ที่ซึ่งเคยทุรันกันดาน ณ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ถูกเนรมิตให้กลายเป็นสวนเกษตร
หนังสือ ผู้สูงอายุ คนแก่ คนชรา อุปกรณ์ รถเข็น
แนะนำติชม